STRONA GŁÓWNA                OFERTA                 REFERENCJE                 KONTAKT

Oferta

[ obsługa ogólno-administracyjna ][ obsługa techniczna ][ obsługa finansowo-księgowa ]


• przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty

• opracowywanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty, w tym ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali (zaliczki eksploatacyjne i stawki na fundusz remontowy)

• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami

• przygotowywanie naliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej

• prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczanych opłat kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości

• rozliczanie kosztów zużycia wody i ciepła

• kontrolowanie terminów płatności zaliczek na utrzymanie części wspólnej, informowanie o zaległościach płatniczych, kierowanie wezwań do zapłaty

• udzielanie informacji o aktualnych saldach poszczególnych lokali

Copyright © 2013 MIKMAR. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W3C XHTML 1.0 VALID. W3C CSS 3.0 VALID.