STRONA GŁÓWNA                OFERTA                 REFERENCJE                 KONTAKT

Oferta

[ obsługa ogólno-administracyjna ][ obsługa techniczna ][ obsługa finansowo-księgowa ]


• prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego

• nadzór nad realizacją umów przez firmy świadczące usługi na rzecz Wspólnoty (dostawa mediów, wywóz śmieci, utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenie przyległym)

• wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i wybór najkorzystniejszych ofert

• realizowanie zadań określonych w rocznym planie gospodarczym, uchwalonym przez Wspólnotę

• zlecanie okresowych przeglądów budynku, wymaganych przepisami prawa budowlanego

• zlecanie oraz nadzór nad pracami remontowymi oraz robotami związanymi z usuwaniem skutków awarii

• zapewnianie obowiązkowego nadzoru budowlanego w trakcie prowadzenia prac remontowych

Copyright © 2013 MIKMAR. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W3C XHTML 1.0 VALID. W3C CSS 3.0 VALID.