STRONA GŁÓWNA                OFERTA                 REFERENCJE                 KONTAKT

Oferta

[ obsługa ogólno-administracyjna ][ obsługa techniczna ][ obsługa finansowo-księgowa ]


• reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w stosunkach zewnętrznych

• prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomością

• prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i danych teleadresowych właścicieli

• zawieranie i negocjowanie umów z dostawcami mediów, wykonawcami itp.

• ubezpieczanie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz pomoc przy likwidacji szkód

• obsługa i przygotowywanie Zebrań Wspólnoty (również w siedzibie Administratora), opracowywanie projektów uchwał i sporządzanie niezbędnej dokumentacji

• współpraca z Zarządem Wspólnoty, mająca na celu sprawne administrowanie nieruchomością

• realizacja działań przewidzianych w rocznym planie gospodarczym i uchwałach Wspólnoty

• opracowanie projektów Regulaminu Porządku Domowego, Regulaminu rozliczeń centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

• przygotowywanie deklaracji podatkowych

• organizacja odczytów liczników, przeprowadzanie analizy zużycia mediów, aktualizacja wysokości zaliczek

• wydawanie zaświadczeń niezbędnych do uzyskania dodatku mieszkaniowego itp.

• przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, uzyskania środków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i inne inwestycje

Copyright © 2013 MIKMAR. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W3C XHTML 1.0 VALID. W3C CSS 3.0 VALID.